Auton osto Saksasta

Viimeisin päivitys 9.3.2012
Copyright Sompsa Oy, kaikki oikeudet pidätettän

Asiointi saksalaisessa ja suomalaisessa autokaupassa on samankaltaista. Auton rekisteröintiin liittyvät rutiinit ovat Saksassa monimutkaisemmat kuin Suomessa, mutta niistä selviää huonollakin kielitaidolla, kun tuntee rekisteröintimenettelyn.


Keltaiset kilvet Tanskassa. Sompsa Oy:n tietoon on tullut tapaus, jossa poliisi oli pysäyttänyt keltaisilla kilvillä varustetun auton Tanskassa, poistanut kilvet ja todennut, että saksalaisilla keltaisilla kilvillä ajo Tanskassa on kiellettyä.

Kesärenkailla ajo Suomessa. Asetuksessa ajoneuvojen käytöstä tiellä todetaan: "Talvirenkaita ei tarvitse käyttää auton ...maahantuontiin, kauppaan, korjaukseen tai katsastukseen liittyvissä tilapäisissä enintään 20 kilometrin pituisissa siirroissa".
Kun kesärenkailla varustettu auto tuodaan Suomeen joulu-, tammi- tai helmikuussa, siihen on vaihdettava talvirenkaat 20 kilometrin etäisyydellä rajasta tai satamasta.


Verrattaessa suomalaista ja saksalaista käytäntöä autokaupassa liittyy merkittävin ero rekisterikilpiin. Suomalaisissa autoissa ovat kiinni samat rekisterikilvet koko sen käyttöajan. Saksassa rekisterikilvet vaihtuvat aina auton omistajan vaihtuessa. Sekä uutta että käytettyä autoa hankkiessaan saksalainen joutuu hankkimaan uudet rekisterikilvet.

Auto Saksasta
Opas käytetyn auton hakumatkalle Saksaan

Liitteenä päivitykset 7.3.2012.

Lisätietoja oppaasta

Saksalaisissa autoliikkeissä autoista puuttuvat rekisterikilvet. Autoliikkeen autoissa ei ole pakollista liikennevakuutusta eivätkä ne ole käytössä, joten autoissa ei ole rekisterikilpiä. Autoliikkeillä on rekisterikilpiä autojen siirtoa ja koeajoa varten.

Kun auton ostaa Saksasta, on siihen otettava pakollinen liikennevakuutus aivan kuten Suomessakin. Lisäksi auto on rekisteröitävä viranomaisten ylläpitämään rekisteriin uudelle omistajalle. Myös Suomessa auton uusi omistaja merkitään Ajoneuvohallintokeskuksen ylläpitämään ajoneuvorekisteriin.

Saksassa virallisen rekisteröinnin yhteydessä on teetettävä uudet rekisterikilvet.


Kolme tapaa auton rekisteröintiin Saksassa.

Tässä ei ole käsitelty punaisten vientikilpien ja keltaisten siirtokilpien eroja. Molempia voi käyttää auton tuontiin ja molemmilla voi ajaa Suomessa kun Suomeen tultaessa tekee ilmoituksen Tulliin. Tarkemmat tiedot löytyvät Auto Saksasta oppaasta.

Yksinkertaisinta on jättää rekisteröinti autoliikkeen hoidettavaksi.
Autoliikkeen kanssa sovitaan, milloin auton voi tulla noutamaan. Liikkeeseen jätetään passi, sillä ilman passia liike ei voi hankkia autoon rekisterikilpiä maastavientiä varten. Autoliike palvelee tässä hyvin asiakasta, mutta liike myös veloittaa palvelusta joko suoraan tai auton hinnassa. Myös passin luovuttamista myyjälle kannattaa harkita.

Tavallinen ja helppo tapa on rekisteröinnin hoitaminen yhdessä auton myyjän kanssa.
A
uton rekisteröinti tällä tavalla on ilmeisesti yleistä myös saksalaisten ostaessa autoa. Kaikki autoliikkeet, joista tätä kysyttiin, olivat valmiita hoitamaan rekisteröinnin näin.

Menettely toimii hyvin myös silloin, kun auto ostetaan yksityiseltä. Autolla ajetaan myyjän rekisterikilvillä vakuutusyhtiöön ja rekisteröintivirastoon. Myyjä luovuttaa vanhat rekisterikilvet virastoon samalla, kun ostaja saa uudet kilvet.

Auton hankinta ja rekisteröinti yhdessä auton myyjän kanssa:

 1. Kaupan solmiminen ja autoliikkeen koeajokilpien kiinnitys autoon.
 2. Ajo yhdessä auton myyjän kanssa vakuutusyhtiöön tai kilpisepälle ja vakuutuksen otto maastavientiä varten.
 3. Ajo Kfz.- Zulassungsstelle -konttorille ja papereiden vienti rekisteröintiä varten.
 4. Rekisterikilpien teettäminen kilpisepällä Kfz.- Zulassungsstelle -konttorilta saadun paperin perusteella.
 5. Kfz.- Zulassungsstellen virkailija lisää punaiset napit rekisterikilpiin.
 6. Kilpien kiinnitys autoon ja auton myyjän vienti takaisin autoliikkeeseen.

Monimutkaisinta on koko paperisodan hoitaminen itsenäisesti.
Jos aikoo itse hoitaa kaikki rekisteröintiin liittyvät asiat, käytettävissä on oltava toinen auto. Liikkeestä ostetulla autolla ei pääse ajamaan ennen kuin se on vakuutettu ja siihen on hankittu rekisterikilvet, joten se jää seisomaan liikkeen pihalle.

Auton hankkiminen ja rekisteröinti omatoimisesti:

 1. Kaupan solmiminen, auto jää autoliikkeen pihalle.
 2. Vakuutuksen ottaminen kilpisepältä auton maastavientiä varten.
 3. Siirtyminen Kfz.- Zulassungsstelle -konttorille auton maastavientirekisteröintiä varten.
 4. Rekisterikilpien teettäminen kilpisepällä Kfz.- Zulassungsstelle -konttorilta saadun paperin perusteella.
 5. Kfz.- Zulassungsstellen virkailija lisää punaiset napit rekisterikilpiin.
 6. Ajo takaisin autoliikkeesen ja kilpien kiinnitys autoon.
Tässä ei ole käsitelty punaisten vientikilpien ja keltaisten siirtokilpien eroja. Molempia voi käyttää auton tuontiin ja molemmilla voi ajaa Suomessa kun Suomeen tultaessa tekee ilmoituksen Tulliin. Tarkemmat tiedot löytyvät Auto Saksasta oppaasta.

Auto Saksasta -linkkejä

Yllä kuvatut vaiheet on esitetty tarkemmin alla olevassa kuvasarjassa.

AUTON
OSTO
Gebrauchtwagen, käytettyjä autoja.

Suurimmissa liikkeissä on myynnissä uusien autojen lisäksi jopa tuhat vaihtoautoa. Pienimmät liikkeet kaupittelevat muutamaa käytettyä autoa pihan perältä löytyvästä aitauksesta. Auton voi ostaa myös suoraan yksityiseltä henkilöltä. Auton hinnat, Saksa

Ennen ostopäätöstä auto on tutkittava perusteellisesti, sillä takuuasioita ei voi hoitaa sujuvasti Suomesta käsin.

Auton kunnon lisäksi on tarkastettava, että auton varusteet täyttävät suomalaiset vaatimukset. Esimerkiksi 14.6.1995 jälkeen rekisteröidyissä autoissa pitää olla ajovalojen suuntauksen säätölaite. Auto Saksassa -oppaassa on lista suomalaisista katsastusvaatimuksista

Tietyin edellytyksin katsastamattomalla autolla saa ajaa sekä Saksassa että Suomessa viiden päivä ajan.

Lyhyen kokemuksen perusteella näyttää siltä, että autoliikkeen hinnasta putoaa pienellä tinkimisellä 400 - 600 euroa.

Kuva saksalaisesta rekisteriotteesta.

Tiskillä on käteistä auton hinnan verran.

Auton osto autokaupasta.

Rahat tiskiin ja nimi kauppakirjaan, niin auton omistusoikeus siirtyy ostajalle. Helpointa on ottaa Suomesta rahaa mukaan ja maksaa auto käteisellä myyjälle.

Auto Saksassa -oppaassa on kerrottu muista rahansiirtotavoista Saksaan. Oppaaseen kuuluu yös kaksikielinen kauppakirja.

Autoliikkeestä mukaan saa vain auton paperit. Auto jää seisomaan liikkeen pihalle, kunnes ostaja on hankkinut siihen uudet rekisterikilvet.

Soutuveneestä
purjevene 10:ssä minuutissa
.

Katso miten se käy

Lisätietoja

www.veikkoset.fi

VAKUUTUKSEN
OTTO
Oston jälkeen autoon on hankittava vakuutus auton maastavientiä varten.

Vakuutuksen hankitaan tavallisesti kilpisepältä, mutta sen voi hankkia mistä tahansa saksalaisesta vakuutusyhtiöstä. Suomalaiset vakuutusyhtiöt eivät myy tähän tarkoitukseen pakollisia liikennevakuutuksia. Tässä tapauksessa vakuutus hankittiin ADAC:in kautta. ADAC on saman tapainen järjestö kuin Autoliitto Suomessa.

Vakuutuksen voimassolo riippuu siitä, hankkiiko autoon keltaiset vai punaiset kilvet.

Vakuutusta otettaessa tarvitaan kauppakirja ja auton rekisteriote. Tarvittavat paperit ovat autoliikkeestä saadussa paperinipussa, sillä ne kuuluvat osana normaaliin autokauppaan.

Autoon otettiin myös kaskovakuutus Suomesta. Auton tiedot lähetettiin faxilla vakuutusyhtiöön Suomeen. Vakuutuksesta pitää sopia etukäteen oman vakuutusyhtiön kanssa.

AUTON
REKISTERÖINTI

Bergenin kaupungin pormestari toimii samassa rakennuksessa Kfz.- Zulassungsstelle -kontorin kanssa.

Kfz.- Zulassungsstelle -konttorissa viranomaiset rekisteröivät auton uudelle omistajalle.

Kun autolla on vakuutus, se voidaan rekisteröidä uudelle omistajalle. Rekisteröinti tapahtuu Kfz.- Zulassungsstelle- konttorissa. Konttoreiden aukioloajat vaihtelevat paikkakunnittain.

Konttorista saadaan paperi, johon on merkitty rekisterinumero. Kilpiseppä tarvitsee paperin voidakseen tehdä autoon rekisterikilvet.

Auto Saksassa -oppaassa on käännettyinä esimerkkilauseet viranomaisten kanssa asiointiin. Niiden avulla selviää huonollakin kielitaidolla rekisteröintivirastossa.

Autoschilder - Rekisterikilpiä

Pieniä liikkeitä, jotka valmistavat rekisterikilpiä, löytyy jokaisen rekisteröintiviraston vierestä. Liikkeeseen annetaan virastosta saatu paperi, jonka perusteella liike tekee uudet rekisterikilvet.

Kilvet voi teettää vaikka omalla nimellään, mutta yleisessä liikenteessä olevaan autoon tällaisia kilpiä ei saa kiinnittää.

Rekisterikilpien valmistuskustannukset vaihtelevat yrityskohtaisesti 20 - 40 euron välillä.

Monet kilpisepät myyvät myös auton vakuutuksia.

Verstaassa on kone, jolla merkit prässätään peltiin ja värjätään värinauhasta mustiksi.

Kilpiseppä ei kiinnitä rekisterikilpiin punaista nappia, vaan se saadaan Kfz.- Zulassungsstelle- konttorin virkailijalta rekisteröinnin lopuksi.

Rekisterikilven päässä punaisella alueella näkyy kilven voimassaloaika. Tällä kilvellä saa ajaa 8.11.2002 saakka. Kilpi saatiin 25.10, joten auton maastavientiin oli aikaa kaksi viikkoa.

Jos vakuutus on otettu pitemmäksi aikaa, saadaan myös rekisterikilpiin pitempi voimassaoloaika.

Viranomainen tarkastaa auton numeron. Tästä käytännöstä on luovuttu vuonna 2006. Nyt auton ostajan on itse verrattava auton valmistusnumeroa rekisteriotteessa olevaan numeroon.

Auton valmistusnumeron tarkastaminen.

Kfz.- Zulassungsstelle -konttorin virkailija tarkastaa, että auton valmistusnumero on sama kuin kauppakirjassa.

Virkailija kiinnittää kilpiin punaiset napit.

Koska kysymyksessä on auton maastavienti, virkailija poistaa auton saksalaisesta autorekisteristä ja tekee auton ostajalle asiapaperit, jotka osoittavat tämän. Kuva todistuksesta.

Kun kilvet kiinnitettään autoon, auto voidaan ajaa Suomeen.

Viranomaiset perivät rekisteröinnistä 35 - 45 euroa.

VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS JA SAKSASTA POISTUMINEN

Tässä on eräs TÜV:n käyttämistä logoista.

Milloin vaatimustenmukaisuustodistus tarvitaan?

Seuraavat tiedot perustuvat Suomen Autokatsastus Oy:n maksullisesta puhelinneuvonnasta, Ajoneuvohallintokeskuksen teknillisestä neuvonnasta ja autoja maahantuoneiden yksityishenkilöiden kertomuksista heinäkuussa 2003 koottuihin tietoihin.

Eri katsastusasemilla näyttää olevan erilaista tietoa vaatimustenmukaisuustodistuksen tarpeellisuudesta (Katso muutaman maahantuojan kertomus). Näyttää siltä, että eräät katsastusasemat vaativat todistuksen aina joko ammattitaidottomuuden vuoksi tai muista syistä. Siis todistuksen tarpeellisuus kannattaa selvittää kysymällä sitä useammalta katsastusasemalta.

Vaatimustenmukaisuustodistuksen eli CoC -todistuksen (Confirmation of Conformity) tarpeellisuus riippuu siitä, löytyvätkö tarvittavat tiedot rekisteriotteesta ja katsastajan käytössä olevista muista tietolähteistä. Saksalaiset ja ruotsalaiset rekisteriotteet ovat enimmäkseen perusteellisesti täytettyjä, mutta joskus niistäkin puuttuu olennaisia tietoja. Muunmaalaiset rekisteriotteet ovat puutteellisempia. Katsastusasemalla todistuksen tarpeellisuutta ei voida tietää näkemättä rekisteriotetta.

Rekisteriotteen tietojen puutteellisuuden lisäksi todistuksen tarpeellisuuteen vaikuttaa myös katsastusmiehen ammattitaito ja käytettävissä olevat tietolähteet. Lopputuloksena saman auton katsastuksessa toisessa katsastuspaikassa tarvitaan vaatimustenmukaisuustodistus, mutta toisessa selvitään rekisteriotteen tiedoilla.

Suomen Autokatsastus Oy:n puhelinneuvonnasta kuultua:

Ennen vuotta 1995 rekisteröidyt autot: Useimmiten vaatimustenmukaisuustodistusta ei tarvita, sillä saksalaisesta rekisteriotteesta löytyvät verokoodit, joiden perusteella saadaan tarvittavat tiedot.

1995 - 1998 välillä rekisteröidyt autot: Tavallisesti todistus tarvitaan, mutta rekisteriotteessa saattaa olla merkintä EU -tyyppihyväksynnästä, jolloin todistusta ei tarvita.

1998 ja uudemmat autot: Jos rekisteriotteesta löytyy merkintä EU:n tyyppihyväksynnästä, todistusta ei yleensä tarvita. Kuva tyyppihyväksyntämerkinnästä.

Näin hankit vaatimustenmukaisuustodistuksen:

Ohjeet laiskalle: Älä hanki vaatimustenmukaisuustodistusta Saksasta, vaan käytä säästyvä aika turistina olemiseen. Kysy Suomessa katsastuksen hintaa ja todistuksen tarpeellisuutta muutamalta katsastusasemalta.

Jos todistus tarvitaan, häviät rahaa alle 100 euroa verrattuna siihen, että hankkisit todistuksen Saksasta. Vaatimustenmukaisuustodistus maksaa Saksassa ehkä 70 euroa. Kysyttäessä todistuksen hintaa lokakuussa 2002 kolmesta suomalaisesta katsastusyrityksestä, maksoi halvin100 euroa ja kallein 150 euroa.

Auto Saksasta -oppaan uusimmassa painoksessa on ohjeet todistuksen tilaamisesta DEKRALTA -saksasta kirjeitse tai FAX:illa Suomesta käsin.

Ohjeet pelurille: Jos auto on vuosilta 1995 - 1998, hanki todistus Saksasta, muuten luota tuuriin ja hanki tarvittaessa todistus kalliimmalla Suomesta.

Laihialaiset ohjeet: Kun olet ostanut auton, lähetä faxilla rekisteriote kaikille Suomen katsastusasemille ja soita perään, tarvitaanko todistusta. Katsasta auto asemalla, jossa todistusta ei tarvita ja katsastuksen hinta on halvin. Jos kukaan ei suostu katsastamaan autoa ilman todistusta, hanki todistus Saksasta. Näin et maksa euroakaan turhasta. Tosin faxailu ja perään soittelu saattaa maksaa muutaman euron. Myös hotellihuone kannattaa varata viikoksi, sillä soitteluun kuluu aikaa.

Kuva vaatimustenmukaisuustodistuksesta.

Saksasta poistuttaessa Saksan tulliin tai muille viranomaisille ei tarvitse tehdä mitään ilmoituksia auton maastaviennistä. Joskus auton paperit saatetaan tarkastaa rajalla.

Suomeen voi tulla joko ajamalla Tanskan ja Ruotsin kautta tai laivalla suoraan. On mahdollista ajaa myös Puolan, Liettuan, Latvian ja Viron kautta, mutta liikennevakuutus ei ole voimassa kaikissa näissä maissa ja rajoilla saattaa joutua selvittelemään auton omistusoikeutta.

Rekisterikilpien ja vakuutuksen voimassa ollessa on mahdollista käydä turistina muissa Euroopan maissa. Auton hakuloma voisi alkaa lennolla Etelä-Saksaan, auton ostolla ja sitten reilun viikon lomareissulla Eurooppaan ja lopuksi paluu Suomeen uudella autolla ajaen.

ASIOINTI
SUOMESSA
Asiointi rajalla Tullissa Suomeen saavuttaessa

Suomeen saavuttaessa rajalla on mentävä tulliin.

Auton saa ottaa käyttöön välittömästi Suomeen saavuttaessa. Rajalla on mentävä Tulliin ja täytettävä lomake, jossa kerrotaan tietoja maahantuodusta ajoneuvosta.

Ilmoitukset Suomessa

Auton maahantuojan on huolehdittava seuraavista asioista:

 • Autoveroilmoitus on annettava viiden päivän kuluessa luvan myöntämisestä. Autoveroilmoituksen jättämisestä tehdään merkintä ajolupaan. Poliisi tarkastaa ratsiassa ajoluvan ja siinä olevan merkinnän. Autoveroilmoitusta ei voi jättää rajalla Tulliin autoa maahantuotaessa.
 • Ajoneuvon rekisteröintikatsastus on tehtävä ennen autoveron eräpäivää. Ajolupa päättyy eräåäivään, vaikka vero olisi maksettu eli eräpäivänä autossa on oltava suomalaiset rekisterikilvet.
 • Aikanaan Tulli tekee verotuspäätöksen autosta. Ajolupa on voimassa 10 päivää Tullin tekemästä verotuspäätöksestä, vaikka kolmen kuukauden aika ei olisi vielä täyttynyt. Kun verot on maksettu, auto muuttuu tavalliseksi autoksi, jonka saa myydä vapaasti.
 • Riippuen siitä, onko autossa keltaiset vai punaiset saksalaiset kilve, on autoon hankittava vakuutus tai ajolupa.

Kolmen kuukauden ajoluvalla ei voi keinotella viemällä auto takaisin ulkomaille ja jättämällä verot maksamatta. Autoveroilmoituksen peruminen maksaa 100 euroa ja lisäksi enintään 10% ajoneuvolle määrätystä autoverosta. Mielenkiintoista on nähdä, millaiseksi käytäntö muodostuu, kun verottamaton auto kolaroidaan korjauskelvottomaksi.

Tullimies tarkastaa maahantuotua autoa.

Tullin liepeillä näkee harvinaisiakin ajopelejä.


Autoveroilmoituksen jättäminen Tulliin

Jotta kolmen kuukauden ajolupa pysyisi voimassa, autoveroilmoitus on jätettävä Tulliin viiden päivän kuluessa ajoluvan myöntämisestä. Ilmoitusta jätettäessä Tulli tekee merkinnän ajolupaan.

Autoveron määrittämistä varten tullimies saattaa tarkastaa auton. Asiointi Tullissa vie aikaa puoli tuntia, jos paikalla ei ole jonoa. Ainakin Helsingissä Tulliin mennään auton kanssa ilman ajanvarausta.

Tulliin on otettava mukaan kaikki kauppaan liittyvät paperit. Tärkeitä papereita ovat alkuperäinen saksalainen rekisteriote ja kauppakirja, joka osoittaa, että maahantuoja todella omistaa auton. Tullia saattaa kiinnostaa myös auton huoltokirja, joka vahvistaa kilometrimittarin lukeman.

Tullitoimipaikat, jotka toimittavat autoverotusta

Auton maahantuojan on toimittava Tullissa juuri päinvastoin kuin autoa myydessä eli auton lommot, kuhmut ja teknilliset viat kannatta esitellä laveasti tullimiehille. Ne alentavat auton myyntiarvoa ja siten myös autoveroa. Normaalista käytöstä aiheutuneen kulumisen erittely on kuitenkin turhaa liiottelua.

Auto kannatta katsastaa ennen Tulliin menoa. Jos katsastuksessa ilmenee suuria vikoja, ne alentavat auton arvoa ja myös autoveroa.

Kaavakkeiden täyttämisen jälkeen Tullin tarkastaja saattaa käydä omin silmin toteamassa, että ilmoitetut tiedot pitävät paikkansa ja että auton valmistusnumero täsmää auton papereihin.

Pyyntihinta-arviota varten Tullissa täytetään kaksi kaavaketta, joihin merkitään auton merkki, malli, valmistusvuosi ja ajokilometrit. Tullia kiinnostavat erityisesti auton lisävarusteet, jotka vaikuttavat auton myyntiarvoon ja siten autoveron määrään. Esimerkiksi kattoluukku, keskuslukitus kauko-ohjauksella, ilmastointi, sähköiset sivupeilien säätimet ja muut vimpaimet merkitään kaavakkeeseen ja ne nostavat kaikki autoveroa.

.


Autoveron määrän arviointi

Autoveron määrän arvioimiseen tarvitaan vain kaksi tietoa:

 • Ensimmäiseksi on arvioitava, mitä samanlainen auto maksaisi, jos se ostettaisiin Suomesta autoliikkeestä.
 • Toiseksi on tiedettävä autoveroprosentti.

Tämän jälkeen autoveron laskenta onnistuu yksinkertaisella kaavalla taskulaskimella. On huomattava, että auton ostohinta Saksassa ei vaikuta autoveron määrään millään tavalla.

Auto Saksassa -oppaassa on selostettu miten autoveron määrän voi arvioida ennen autokauppaa.

Katsastuksen normaali osa on auton valmistusnumeron tarkastaminen.

Autoa Saksasta tuotaessa viranomaiset tarkastavat auton valmistusnumeron kolmeen kertaan. Ensimmäisen tarkastuksen tekevät Saksan viranomaiset autoa rekisteröitäessä. Suomessa numero tarkastetaan sekä katsastuksessa että Tullissa autoveroa määritettäessä.

Auton katsastus

Autojen maahantuonti- eli rekisteröintikatsastuksia tekevät ilmeisesti kaikki katsastustoimipaikat, mutta eivät kaikki katsastusmiehet. Ainoastaan asianmukaisesti kurssitetuilla katsastusmiehillä on oikeus tehdä rekisteröintikatsastuksia. Rekisteröintikatsastukseen on hyvä varata aika etukäteen.

Katsastuksen hinta vaihtelee eri katsastusyrityksissä. Kysyttäessä kolmesta katsastusyrityksestä maahantuontikatsastuksen hintaa, kallein maksoi 132 euroa ja halvin 100 euroa. Lisäksi tulevat vielä maksut rekisteröinnistä ja rekisterikilvistä yhteensä 25 euroa sekä pakokaasutestin maksu.

Yksityiset katsastusyritykset

Suomen Autokatsastus Oy

Katsastuksessa tärkeitä papereita ovat vaatimustenmukaisuustodistus, saksalainen rekisteriote ja kauppakirja, jolla osoitetaan auton omistusoikeus. Jos autovero on maksettu, kauppakirjaa ei tarvita, sillä katsastuskonttorilla luotetaan Tullin omistusoikeusselvitykseen.

Katsastukseen kuluu aikaa vajaa tunti. Ulkonaisesti katsastus vastaa normaalia vuosikatsastus. Jarrut, valot, nivelet ja laakerit katsotaan, peltejä koputellaan ja pakokaasupäästöt mitataan. Jos maahantuotava auto on harvinaista mallia, se saatetaan punnita.

Ylimääräistä työtä on auton tietojen kirjaaminen ajoneuvorekisteriin. Katsastusmies lukee tarkasti saksalaisesta rekisteriotetta ja kirjoittaa tietoja tietokoneella suomalaiseen ajoneuvorekisteriin.

Muutaman katsastusmiehen ja auton maahantuoneen henkilön haastattelu osoitti, että Saksasta tuodut autot täyttivät poikkeuksetta suomalaiset vaatimukset. Autoille ei tarvinnut tehdä mitään muutoksia katsastuksen yhteydessä. Muista EU-maista tuoduille autoille aiheutti ongelmia eniten vaatimustenmukaisuustodistuksen hankinta. Sen saattoi joutua tilaamaan suomalaisen maahantuojan kautta. Todistuksen toimitusaika oli pitkä. EU:n ulkopuolelta tuoduissa autoissa on jouduttu tekemään joskus muutostöitä.

Auton maahantuonnista aiheutuvat kustannukset

Pakollinen autovakuutus Saksassa

80
Rekisteröintimaksu Saksassa 36
Rekisterikilvet 34

Pakolliset kulut Saksassa yhteensä

+ 150
Vaatimustenmukaisuustodistus 75
Siirtokilvet ja ajolupa 14
Auton rekisteröintikatsastus 126
Rekisterikilvet ja rekisteröinti 25
Pakolliset kulut Suomessa yhteensä + 240
Lentolippu Hampuriin, paluu laivalla auton kanssa 414
Auton vuokraus kaksi päivää + polttoaine/henkilö 80
Hotelli, kaksi vuorokautta (kahden hengen huone) euroa/henkilö 80
Ajo satamaan, polttoaineet 36
Matkakulut yhteensä + 610
Kaikki yhteensä + 1000
Talvirenkaat, vanteet, lohkolämmitin, pakkasnesteet + ?

Jos Saksasta tuotu auto tuntuu Suomen pakkasissa tavallista kylmemmältä, kannattaa tarkastaa jäähdytystermostaatin lämpötila. Lämpimillä alueilla käytetään kylmepää termostaattia, jolloin pakkasneste on kylmempää ja auton lämmityslaite lämmittää autoa huonommin.
Liikkeellä on myös huhuja, joiden mukaan keskieuroopan markkinoille tarkoitetuissa autoissa sisätilan lämmittimen teho ei riitä Suomen pakkasissa. Nämä huhut tuskin pitävät paikkaansa. Alpeilla on kylmää talvella, jolloin lämmittimessä tarvitaan tehoa. Lisäksi pohjoismaiset automarkkinat ovat sen verran pienet, että tällaisia erikoismallien tekeminen ei liene kannattavaa. Yksinkertainen selitys on jäähdytysnesteen termostaatissa.

Muutaman autonhakijan kommentteja

Laskelman perusteella ymmärtää, että aivan halpaa autoa ei kannata lähteä hakemaan Saksasta. Edullisen hankintahinnan tuoma säästö hupenee kalliisiin tuontikuluihin.

Suurin kuluerä ovat matkakustannukset. Matkakuluissa voi säästää liikkumalla suuremmassa ryhmässä ja menemällä Saksaan laivalla. Todennäköisesti edullisin ja eniten seikkailumieltä vaativa vaihtoehto olisi meno Balttian kautta junalla Berliiniin.

Vielä edullisemmin pääsee, jos yhdistää autonhakumatkan ja lomamatkaan. Silloin matkakuluja ei tarvitse laskea auton hankintakuluihin.

Matkaan kuluva aika

Saksassa on oltava vähintään yksi yö. Jos aamulla lentää Hampuriin, ei saman päivän kuluessa ehdi ostaa autoa, rekisteröidä sitä ja ajaa sillä Rostockiin laivalle. Auton hankinta kahdessa päivässä onnistuu, mutta auton valintaan ei ehdi paneutua silloin kovin syvällisesti. Ensimmäisenä päivänä valitaan auto ja toinen päivä varataan rekisteröintibyrokratiaan ja laivalle siirtymiseen. Kun laivamatkaan kuluva aika lasketaan mukaan, auton haku vie vähintään kaksi ja puoli vuorokautta.

Jos matkalla lähdetään isommalla porukalla ja tarkoituksena on tuoda useampia autoja, aikaa on hyvä varata neljä tai viisi päivää. Saksalaiset rekisteröintivirastot menevät kiinni perjantaisin päivällä kahdeltatoista tai yhdeltä. Jos virastoon ei joudu ennen tätä, on odotettava maanantaihin ennen kuin auton saa rekisteröityä. Eräs auton ostaja kertoi laivamatkalla Suomeen, että Berliinissä viraston ovi oli lukittu kello 13.00. Ne, jotka olivat tuolloin jonossa oven ulkopuolella, joutuivat palaamaan maanantaina virastoon.

Jos hakee todella edullista ja hyvää autoa, on sen etsintään varattava aikaa useita päiviä. Edullisimmin auton saa suoraan yksityisiltä, mutta hankinnassa on suuremmat riskit kuin autoliikkeestä autoa ostettaessa.

Linkkejä

Kerro kavereille tästä sivustosta Jos ei toimi, yritä tästä.

Onko sivulla virheitä tai puutteita?
Kerro niistä sähköpostilla tämän sivun ylläpitäjälle:


Paluu